Certyfikaty i dyplomy...

...które zdobyłem stanowią bardzo ważną część mojej edukacji muzycznej. Możesz obejrzeć je tutaj, a oryginały znajdują się w moim Studio:

FLOW Phonation

Co to jest Funkcjonalny trening głosu FLOW Phonation?
To nazwa techniki opartej na licznych badaniach naukowych w dziedzinie wokologii (nauka o pracy aparatu głosowego).
Jej założenia bazują przede na dążeniu do swobodnego przepływu powietrza i optymalizacji domknięcia fałdów głosowych, przy zachowaniu czytelności głosek w całej skali. W pracy tą metodą dążymy do zrównoważonego rozwoju w 4 filarach zdrowego głosu, którymi są: oddech, artykulacja, fonacja, postawa ciała.

Mentorem FLOW Phonation jest austriacki lekarz, dr w specjalizacji foniatria (i śpiewak – pasjonat) dr Hubert Noé, który na podstawie licznych publikacji międzynarodowych instytutów takich jak NVCS (prof. Ingo Titze) oraz własnych doświadczeń wypracował przestępne i skuteczne narzędzia do pracy z wokalistami. Dr Noé chętnie dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami śpiewu podczas seminariów, warsztatów i zajęć indywidualnych, w których również miałem przyjemność uczestniczyć.

IVA

Co to jest Institute for Vocal Advancement?
IVA został założony w 2013 roku w większości przez grupę najbardziej doświadczonych trenerów SLS. Organizacja podczas szkoleń dla certyfikowanych nauczycieli oprócz doświadczeń wynikających z wieloletniej praktyki pedagogicznej chętnie korzysta z odkryć nowoczesnej technologii i badań naukowych (opartych na videostroboskopii, MRI i innych), które rzucają nowe światło na złożony temat powstawania głosu w naszym ciele (zarówno pracy fałdów głosowych jak i rezonansu akustycznego). Taka edukacja pozwala trenerom poszerzyć wiedzę teoretyczną w zakresie anatomii funkcjonalnej i jeszcze skuteczniej dobierać ćwiczenia, by przyspieszyć u uczniów proces nauki śpiewu poprzez sprawne wykształcenie nowych – poprawnych - nawyków mięśniowych.

Certyfikat trenera Institute for Vocal Advancement uzyskałem 1 czerwca 2013 roku. Obecnie poszukuję coraz doskonalszych technik nauczania - na podstawie zebranych doświadczeń opracowuję syntetyczną, autorską metodologię. Z tego względu nie jestem już czynnym członkiem społeczności IVA. Certyfikat zamieszczam w celach ilustracji przebiegu mojej edukacji.


VCC

Co to jest VCC?
Vocational Competence Certificate to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dzięki certyfikatowi Trenera VCC w zakresie Emisji Głosu mogę prowadzić szkolenia teoretyczne i praktyczne dla różnych grup zawodowych, które nim się aktywnie posługują, dzięki czemu poprawić komfort ich codziennej pracy.